• Oblíbené tento týden
  Ryvolův slovář
  Přidat slovo


   Ryvolův Slovář český

   Jan František Josef Ryvola

   Autor díla Slovář český, J. F. J. Ryvola, někdy uváděný jako Rivola, se narodil dne 11. února léta Páně 1649 v obci Polná v dnešním jihlavském okrese jako syn místního mydláře. Stal se členem jediného původně českého řádu, Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, jež jako šiptální bratrstvo založila svatá Anežka česká l. P. 1233. Jako duchovní vystřídal několik působišť, přičemž osudovým pro něj byl klášter v Hrádku u Znojma, kde působil od r. 1701 až do své smrti. Zesnul dne 22. července l. P. 1734.

   Obrozenské dílo

   Slovář český

   Ryvola je znám především pro svou národně-obroditelskou činnost, kdy je považován za jednoho z prvních průkopníků zavádění českých neologismů, s nimiž to mírně řečeno, trochu přeháněl. Jeho skutečný význam tkví především v rozšiřování českého jazyka mezi prostý lid, jemuž sloužil povolené části bohoslužeb v českém jazyce. Krom slavného Slováře českého, v němž navrhoval zmíněné novotvary, jež ve svém díle F. L. Věk proslavil spisovatel Alois Jirásek, a po němž nese název i tento web, se dochovala také trojdílná Diaria, zápisky z doby jeho působení na Znojemsku, jež zachycují každodennost první třetiny 18. století.

   Slovář český

   heslo slovář

   Nejvýraznějším Ryvolovým počinem je útlý slovník novotvarů kladoucí si za cíl očistit český jazyk od cizojazyčných slov, ať německých, ať latinských. Vyšel celkem dvakráte, a to r. 1705 v Praze u Jiřího Labouna st., dále pak r. 1716 u Kašpara Zachariáše Vusína. Asi nejvýmluvnějším je samotný titul díla v plném znění:

   Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči.

   Slovníček nahrazuje celkem 456 cizích slov, převážně německého původu, českými novotvary. Přestože slovník jako takový nebyl nikdy vysoce hodnocen (vlastenecké kruhy nevyjímaje), a dnešní člověk jej zná především díky tvorbě Aloise Jiráska, své místo v dějinách nepochybně má, třebas jen jako relikt horlivé, přesto zcela jistě upřímně míněné lásky k vlasti.

   Ryvola Polná

   Ostatně Ryvolův rodný dům na dnešním Husově náměstí v Polné, jež se stal shodou okolností místní radnicí, se může pochlubit památeční deskou ve znění: „V tomto domě narodil se r. 1649 Jan F. Rivola, syn polenského mydláře, jen z prvních obránců jazyka českého a slovanství. Zemřel jako probošt na Hrádku r. 1734.“

   A kdo ví, třebas se jeho knihovtipníci (student), sestromuži (švagr) či zelenochrupky (salát) nakonec ujmou 😉

    

    

   Slovář český online

   Více o Slováři viz bakalářská práce Lenky Polešovské Ortografie Slováře českého Jana Františka Josefa Ryvoly.

   Digitalizovaný Slovář na Google Books nebo na stránkách Ústavu pro jazyk český

   © 2022 Slovář Český | tvorba admiva