• Oblíbené tento týden
  Ryvolův slovář
  Přidat slovo


   gloria

   Český překlad andělského chvalozpěvu Gloria in excelsis Deo

   Sláva na výsostech Bohu
   a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
   Chválíme tě. Velebíme tě.
   Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
   Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
   Pane a Bože, nebeský Králi,
   Bože, Otče všemohoucí.
   Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
   Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
   Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
   ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
   Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
   Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
   ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
   se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
   Amen.

   « páteř

   krleš »

   Napsat komentář

   Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

   © 2022 Slovář Český | tvorba admiva